Verhuur van woning of appartement

U kunt bij ons ook terecht als u op zoek bent naar een (tijdelijke) huurwoning. Het beschikbare aanbod aan huurwoningen treft u aan bij ons actuele aanbod. Alvorens wij overgaan tot het opstellen van een huurovereenkomst zal een uitgebreide intakeprocedure worden doorlopen. Om potentiële huurders goed te kunnen beoordelen zijn wij aangesloten bij Huurcheck Nederland. 

Huurcheck Nederland biedt ons alle kennis, documenten en tools voor de realisatie van een veilige en verantwoorde verhuurtransactie en faciliteert checks en screenings van huurders om zodoende betrouwbare en transparante verhuurtransacties te waarborgen. Op deze manier verkrijgen huurders, verhuurders, banken, verzekeraars en intermediairs een betrouwbare verhuurtransactie.

Middels een uitgebreide controle screenen wij potentiële huurders op onder meer legitimatie, betaalmoraal en inkomensgegevens. Van alle gevalideerde verhuurtransacties wordt een rapportage gegenereerd die inzicht verschaft in de wijze waarop de verhuurtransactie tot stand is gekomen.  

Verhuurprocedure

De verhuurprocedure verloopt globaal als volgt:
Wanneer een kandidaat na een bezichtiging concrete interesse heeft getoond in de woonruimte zullen wij de woningzoekende een intentieverklaring laten tekenen met daarin de voorwaarden waaronder de woonruimte gehuurd kan worden. Zodre deze intentieverklaring is ondertekend zal hem/haar gevraagd worden formulieren ter beschikking te stellen om het verdere screeningsproces te doorlopen. De formulieren die wij opvragen zijn onder andere: 

  • Werkgeversverklaring;
  • Kopie (kleur) van voor- en achterzijde van geldig legitimatiebewijs (paspoort met inzage);
  • De laatste 3 recente loonstroken en de laatste 3 bankafschriften met stortingen van het loon;
  • Laatste jaaropgave inkomsten en de IB60 opgave;
  • Verklaring goed huurder, geen betalingsachterstanden bij vorige verhuurder of hypotheekverstrekker.

Vervolgens stellen wij in samenwerking met Huurcheck Nederland een financieel onderzoek in. Dit is een creditcheck die meer duidelijkheid geeft omtrent de financiële situatie. Voorts houden wij rekening met de eisen welke banken tegenwoordig stellen alvorens zij goedkeuring geven aan de (tijdelijke) verhuur van woningen.

Kortom, een uitgebreid proces om voor zowel huurder als verhuurder de juiste waarborgen te verkrijgen. Door deze werkmethode kunnen wij elke verhuurder een geschikte huurder aanleveren die voldoet aan de door Huurcheck Nederland opgestelde gedragscode. 

Neem contact op