WOZ-waarde (advies en bezwaar)

Al sinds 2010 hebben wij op basis van onze regionale kennis en expertise bij van de door ons behandelde WOZ-taxaties de WOZ-waarde van zowel woningen als bedrijfspanden met succes weten te verlagen. Verminderingen van de WOZ-waarde soms tot € 400.000,-- en forse besparingen op diverse belastingen voor de opdrachtgevers zijn niet ongewoon.

In veel gevallen is de WOZ-waarde door de Gemeente onvoldoende nauwkeurig of onjuist onderbouwd vastgesteld of zijn er bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor diverse belastingen. Denk hierbij aan:

  • Inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait)
  • Vermogensrendementsheffing (de WOZ-waarde vormt immers de grondslag voor uw onroerend goed in box 3)
  • De Onroerendezaakbelasting (OZB) en Waterschapsheffingen
  • Erfbelasting (per 1 januari 2010 is de WOZ-waarde van woningen de grondslag geworden voor het te betalen bedrag aan erfbelasting)
  • Vennootschapsbelasting voor ondernemingen

Al jaren werken wij samen met WOZ-Consultants, een groot team van landelijk opererende taxateurs, juristen en bouwkundigen, die zich gespecialiseerd hebben in het voor hun cliënten vaststellen van een juiste WOZ-waarde. Via de gratis WOZ-Scan van uw WOZ aanslag beoordelen wij of bezwaar maken zin heeft. 

Vraag een gratis QuickScan voor de "WOZ-waarde" aan.

Belangrijk om te weten: De termijn van bezwaar maken sluit 6 weken na dagtekening van de aanslag. Daarom is het belangrijk om tijdig contact met ons op te nemen opdat wij op tijd uw bezwaarschrift kunnen indienen. En heeft u al bezwaar gemaakt? Dan kunnen wij uw bezwaarschrift overnemen en via de WOZ-Scan uw bezwaarschrift mogelijk verder onderbouwen. Is uw WOZ-waarde wel juist vastgesteld, ook dan laten wij u dat weten zonder dat u dat iets gaat kosten.

Neem contact op