Verhuur

U kunt bij ons ook terecht als u op zoek bent naar een (tijdelijke) huurwoning. Het beschikbare aanbod aan huurwoningen treft u aan bij ons actuele aanbod. Alvorens wij overgaan tot het opstellen van een huurovereenkomst zal een uitgebreide intakeprocedure worden doorlopen. Om potentiële huurders goed te kunnen beoordelen zijn wij aangesloten bij AIRR.

AIRR is het keurmerk voor verhuurbemiddelingen in Nederland. Het instituut valideert persoonlijk alle woningverhuurtransacties van de geregistreerde makelaars en ziet erop toe dat de verhuurbemiddeling conform duidelijke richtlijnen aangaande huurwetgeving en verhuurveiligheid is opgesteld. Op deze manier verkrijgen huurders, verhuurders, banken, verzekeraars en intermediairs een betrouwbare verhuurtransactie.

Middels een uitgebreide controle screenen wij potentiële huurders op onder meer legitimatie, betaalmoraal en inkomensgegevens. Van alle gevalideerde verhuurtransacties genereert AIRR een rapportage die inzicht verschaft in de wijze waarop de verhuurtransactie tot stand is gekomen. Door deze werkmethode kunnen wij elke verhuurder een huurder aanleveren die voldoet aan de door AIRR opgestelde gedragscode.

Deze procedure verloopt globaal als volgt:
Wanneer een kandidaat na een bezichtiging concrete interesse heeft getoond in de woonruimte zullen wij de woningzoekende een intentieverklaring laten tekenen met daarin de voorwaarden waaronder de woonruimte gehuurd kan worden. Deze intentieverklaring wordt per e-mail verstuurd aan de kandidaat huurder en zorgt voor meer duidelijkheid en zekerheid voor zowel de kandidaat als de verhuurder. Wanneer de kandidaat de intentieverklaring heeft ondertekend zal hem/haar gevraagd worden formulieren ter beschikking te stellen waaruit de situatie van de kandidaat huurder afgeleid kan worden. De formulieren die wij opvragen zijn onder andere:

  • werkgeversverklaring
  • kopie (kleur) van voor- en achterzijde van geldig legitimatiebewijs (paspoort met inzage)
  • de laatste 3 recente loonstroken
  • de laatste 3 bankafschriften met stortingen van het loon
  • laatste jaaropgave inkomsten en de IB60 opgave
  • verklaring goed huurder, geen schuld vorige huurder of hypotheekverstrekker

Vervolgens stellen wij een financieel onderzoek in. Dit is een creditcheck die meer duidelijkheid geeft omtrent de financiële situatie. Voorts houden wij rekening met de eisen welke banken tegenwoordig stellen alvorens zij goedkeuring geven aan de (tijdelijke) verhuur van woningen. Kortom, een uitgebreid proces om voor zowel huurder als verhuurder de juiste waarborgen te verkrijgen.