Erfbelasting

Als u iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis, moet u rekening houden met belasting. Degene die de erfenis ontvangt, moet de belasting betalen. Sinds 1 januari 2010 is de belasting op het erven drastisch gewijzigd. Er zijn nieuwe tarieven en vrijstellingen. Maar belangrijker nog de WOZ-waarde van de aan u nagelaten woning is de grondslag voor het te betalen bedrag aan erfbelasting geworden.

In veel gevallen komt het voor dat de WOZ-waarde van een huis niet juist is vastgesteld en dat de erflater hiertegen na de vaststelling van de WOZ-waarde door de gemeente geen bezwaar heeft gemaakt. Erfgenamen lopen dan het risico substantieel meer erfbelasting te betalen dan noodzakelijk. Dit nadeel loopt gelet op het tarief voor de erfbelasting al snel in de (tien)duizenden euro's.

Samen met WOZ-Consultants heeft Schots Makelaardij een procedure ontwikkeld die het voor erfgenamen mogelijk maakt om in een dergelijke situatie de door de gemeente te hoog vastgestelde WOZ-waarden alsnog te verlagen. 

Gratis quick-scan van de WOZ-waarde

Op basis van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en het daarbij behorende taxatieverslag wordt de WOZ-waarde door ons op juistheid gecontroleerd. Indien de waarde correct wordt bevonden weet u dat u niet teveel belasting betaalt.

Vraag een gratis QuickScan voor de "WOZ-waarde" aan.