Echtscheiding en de eigen woning

Gaat u en uw partner uit elkaar en kan of wil één van beide in de woning blijven wonen? Dan zal er heel wat geregeld moeten worden. Ook als geen van de partners in de woning blijft wonen moet er het nodige geregeld worden. In beide situaties vragen de veranderingen rond het eigendom van de woning specifieke actie. En staat het huis op twee namen dan moeten beide partners akkoord zijn met de verkoop van het huis.  

Waar moet je zoal rekening mee houden:

  • Hypotheek aflossen: Bij verkoop wordt ook de hypotheek afgelost. Beide ex-partners zijn daarna vrij om een eigen hypotheek af te sluiten voor een volgende eigen woning. Door de bijleenregeling kan dan wel een beperking gelden voor de hoogte van de schuld waarover renteaftrek mogelijk is.
  • Overwaarde: Overwaarde is het positieve verschil tussen de waarde van de woning op een zeker moment en de resterende hypotheekschuld op datzelfde moment. Bij verkoop komt die eventuele overwaarde vrij. Ben je beiden eigenaar en ga je uit elkaar? Dan moet de overwaarde onderling verdeeld worden, in overeenstemming met de eigendomsverhouding. De een krijgt bijvoorbeeld 60% van de overwaarde en de ander 40%, als het eigendom ook zo geregeld is. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan krijgt ieder de helft van de overwaarde. Houd er rekening mee dat u volgens de bijleenregeling uw deel van de overwaarde mee moet nemen naar een volgende koopwoning als je binnen drie jaar een nieuwe woning koopt.
  • Restschuld: Als je eigen woning is verkocht en de verkoopprijs lager was dan je eigenwoningschuld, dan heb je een restschuld. De verrekening van de restschuld tussen jou en je partner doe je in principe op dezelfde wijze als de verrekening van de overwaarde. Restschuldverdeling is fiscaal gezien aan specifieke regels gebonden, laat u hierover dan ook deskundig informeren.
  • Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie: Als je je woning met restschuld moet verkopen en je hebt een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dan bestaat de kans dat de restschuld wordt kwijtgescholden.
  • Alimentatie: Betaal je alimentatie aan je ex-partner, dan heeft dit gevolgen voor de maximale (nieuwe) hypotheek die je kunt afsluiten. Ontvang je alimentatie voor jezelf, dan kan dit als inkomen worden gezien. Voor de hypotheekadviseur is het van groot belang om te weten of u gescheiden bent. De geldverstrekker zal dan aanvullende informatie opvragen, zoals het echtscheidingsconvenant en een afschrift/uittreksel van de echtscheidingsakte.

U ziet, er komt veel kijken bij het “verdelen” van de eigen woning. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op