Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

U kunt bij ons terecht voor het opstellen van een taxatierapport voor uw woonhuis of appartement. Dit rapport wordt gebruikt voor aankoop, verkoop, financiering, boedelscheiding of fiscale doeleinden. Het belang van een juiste taxatie is voor de opdrachtgever groot. De taxatie vormt namelijk de basis bij het nemen van een goede beslissing.

Reeds vanaf de oprichting is André Schots actief betrokken bij het reilen en zeilen van het NRVT, hij staat ook ingeschreven in het kwaliteitsregister als register taxateur onder het nummer RT851872504. 

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is een organisatie van, voor en door taxateurs. De taxateurs zelf staan vakinhoudelijk aan het roer. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT. Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.

Lees meer over het NRVT op: https://www.nrvt.nl/

Vul ons contactformulier in